Leveringsvoorwaarden

Op alle offertes, leveringen, diensten, werkzaamheden en rechtshandelingen van en overeengekomen met Hassing Woninginrichting zijn de algemene voorwaarden van het CBW van toepassing. Deze worden op verzoek toegezonden.

http://www.cbw.org